Nordhavnen: Sustainable urban design in a Danish maritime context.

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

tattoo_nordhavn.jpg
  • Thomas Sidelmann
4. term, Urban Design, Master (Master Programme)
Dette kandidatprojekt tager udgangspunkt i en international arkitektkonkurrence afholdt af Udviklingsselskabet By & Havn I/S for den fremtidige byudvikling i Københavns Nordhavn. Kandidatprojektet forsøger derfor at give et bud på hvordan Københavns Nordhavn, over en 50årig periode, kan transformeres til en ny bæredygtig bydel på 300 ha med 40.000 ny arbejdsplader og plads til 40.000 nye beboere. Kandidatprojektet resulterer i fire produkter: • Et rumligt koncept • En strukturplan for hele Nordhavnen og • En udviklingsstrategi • En bebyggelsesplan for den Indre Nordhavn Projektets rumlige koncept bygger på to enheder: Kvarteret og korridoren. Disse to begreber er styrtende for hele opgavebesvarelsen. Projektets strukturplan opsætter rammerne for udviklingsstrategien og bebyggelsesplanen vi en række analyser og redegørelser. Projektets udviklingsstrategi er struktureret op strukturplanen, og giver et bud på byudviklingens progression i Nordhavnen over de næste 50 år. Udviklingsstrategien introducerer endvidere en amerikansk planlægningsmetode kaldet Form-Based Coding. Form-Based Coding fungerer herefter som inspiration ved udarbejdelsen af projektets bebyggelsesplan. Bebyggelsesplanen udstikker via en overordnet plan nogle klare retningslinjer for udformningen af Nordhavnens byudvikling. Foruden den overordnede plan indeholder bebyggelsesplanen en række designguidelines for den Indre Nordhavnens fremtidige vejstruktur, bebyggelsesstrukturer, og dertilhørende standarder for facadetype og offentlige rum.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages64
Publishing institutionAAU

Images

BEBYGGELSESPLAN.jpg
Bebyggelsesplan
ALLE_ZONER_BEBYGGELSESPLAN.jpg
Zoneplan
VEJNET_BEBYGGELSESPLAN.jpg
Korrridorplan
ID: 17815328