• Lars R. Bennedsen
  • Jens Muff
4. term, Chemical Engineering, Master (Master Programme)
Nærværende afgangsprojekt behandler to nært relaterede problemstillinger. Det første er bidrag til et tilbud på et undersøgelsesprojekt udbudt af Miljøstyrelsen, der omhandler tests af alternative renseteknikker til svømmebade. Tilbudet er udarbejdet af et konsortium bestående af Rambøll A/S og Scan Research A/S, og projektgruppen har evalueret muligheden af at anvende en nyligt udviklet test trailer i svømmebadstestene og dermed inddrage traileren i tilbudet. I den forbindelse blev trailerens ozonanlæg og elektrokemiske rensesystem vurderet til at være anvendelige. En undersøgelse af produkter på det danske marked for renseteknikker til svømmebade og en vurdering af dokumentationsmateriale indhentet fra producenter og distributører viste, at især rensning af svømmebadsvand med UV er en veldokumenteret teknik, som uden yderligere tests burde blive implementeret i standarderne for dansk svømmebadsbehandling. Ligeledes blev anlægget installeret i MarseillisborgCentrets Svømmebad identificeret som et særdeles anvendeligt testanlæg. Det andet emne er elektrokemisk rensning af svømmebadsvand, en teknik som anvendes i Grækenland, men som endnu ikke er mplementeret i dansk vandbehandling. Undersøgelser i laboratoriet viste en produktionshastighed af klor på 1.69·10-4 mol/min·A i en 0,9 % NaCl elektrolyt med en strømeffektivitet på 55 % og en energieffektivitet på 6-12 %, som begge blev forbedrede ved stigende NaCl koncentrationer. Produktionshastigheden af brint ved katoden blev bestemt til 3.82·10-4 mol/min·A, og forholdet til klorproduktionen på 2,3:1 indikere kraftigt, at der bliver dannet andre oxidanter i den elektrokemiske proces. Dannelse af hydroxyl radikaler blev påvist ved afblegning af stoffet p-nitroso-dimethylanilin (RNO), og ozon er en anden oxidant, der forventes påvist ved kommende forsøg. Afblegningsforsøgene viste en synergieffekt imellem tilstedeværelsen af kloridioner i elektrolytten og den elektrokemiske proces. I et forsøg med desinficering af E. coli blev der påvist en linear logaritmisk reduktion, og ved en opholdstid på 0,33 s blev der i en 0,9 % NaCl elektrolyt opnået en log-3 reduktion ved en strømstyrke på 9 A. Modelberegninger viste, at mindre end 1 % af desinfektionseffekten kunne tilskrives klor. Et fuldskala elektrokemisk rensesystem til et 32 m3 svømmebad er blevet dimensioneret og effektforbruget blev estimeret til 2.3 kWh/døgn. På baggrund af de udførte laboratorieforsøg og litteraturstudiet er det projektgruppens vurdering, at den elektrokemiske teknik er særdeles velegnet til rensning af vand i danske svømmebade.
LanguageEnglish
Publication date2007
Number of pages154
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 17125979