New Generation Metal Detector for Food

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Frank Thornemann Hansen
  • Lars Vinding
Dette speciale omhandler udviklingen af en metal detektor. Først bliver transduceren analyseret, sammen med responset fra forskellige materialer i denne. En række tests bliver lavet for at verificere modellen og den viser sig at være tilstrækkelig god. Den næste del af specialet omhandler estimeringen af features fra de målte signaler og den efterfølgende klassifiseringen på baggrund af disse. De features der bliver estimeret og benyttet er forstærkningen og fasedrejet i transduceren. Adskillige metoder til estimering af feature bliver opstillet og gennemtestet. Den efterfølgende klassificering bliver gjort med en klassisk PCA. Den sidste del af specialet omhandler mapningen af denne feature estimering og den efterfølgende klassificering til en FPGA i en hardware/software co-design process. Mapningen sker i to steps, hvor det første step omhandler algoritme niveauet og det andet step omhandler arkitektur niveauet. Til sidst bliver det endelige system testet og det viser sig at det ikke giver nogen væsentlig forbedring i forhold til de benchmark metoder der bruges i dag, hvor detektorens evne til at detektere et metal testes uden at dette metal blandes med produktet. Dog viser det sig, at der er sket en signifikant forbedring i evnen til at detektere metaller, der kører igennem detektoren sammen med et produkt.
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages135
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 14426732