Netværkskodning

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Louise Foshammer
  • Malte Neve-Græsbøll
4. term, Mathematics, Master (Master Programme)
I dette projekt vil vi betragte netværkskodningsproblemer. Vi tager udgangspunkt i lineær multicast netværkskodning og introducerer grundlæggende teori, betragter hvornår et sådant netværkskodningsproblem er løseligt og sandsynligheden for at finde en løsning ved tilfældigt valg af indkodningskoefficienterne.
Derefter vil vi undersøge hvordan man kan beskytter sig imod fejl på beskeder eller at beskeder forsvinder helt. Dette vil vi gøre med Kötter-Kschischang koder, som har den egenskab, at de kan rette fejl introduceret i netværket og dekode selv hvis enkelte beskedpakker forsvinder i netværket.
Vi vil herefter arbejde med lineære koder i generelle netværk og vise en metode, der ved hjælp af Gröbnerbaser undersøger om der eksisterer en lineær løsning til netværkskodningsproblemet.
Vi vil slutteligt undersøge tilfælde hvor lineær netværkskodning ikke er tilstrækkeligt, og prøve at finde løsningsstrategier for sådanne netværk. Først vil vi forsøge at sætte nogle begrænsninger og krav for de enkelte indkodningspunkter, derefter vil vi undersøge muligheden for tilfældigt at vælge funktioner, som løser netværkskodningsproblemet, i forskellige funktionsklasser.
LanguageDanish
Publication date10 Jun 2014
Number of pages138
ID: 198673677