• Svein Foss
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Prosjektet gikk først ut på å utvikle og gjennomføre et nettbasert kurs for lærere i høyere utdanning i arbeid med nettbasert undervisning. Kurset ble kalt Nettlærerkurset. Grunnlaget for den teoretisk/analytiske rapporten er en beskrivelse og evaluering av dette kurset, og spesielt den profilen for kurset som ble oppsummert etter at det var gjennomført. Rapporten analyserer den pedagogiske profilen ved dette kurset, og svarer på hvilket innhold og hvilket kunnskaps- og læringssyn denne profilen representerer, hvordan profilen kan begrunnes og hvordan den har bidratt til å gjøre at kurset har nådd målet. Masteroppgaven blir på denne måten en drøfting av idégrunnlaget for et opplæringstiltak for lærere i høyere utdanning innen nettbasert undervisning. Rapporten inneholder den teoretisk/analytiske masteroppgaven, kursbeskrivelsen og vedlegg.
LanguageNorwegian
Publication date2004
Number of pages85
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 7303790