• Jeanette Rosa Pedersen
4. term, Chemistry, Master (Scient) (Master Programme)
Det blev forsøgt at modificere Cu, Al og Cr overflader ved brug af en polystyren (PS) skabelon. Målet var, at opnå en ru overflade med en stor kontaktvinkel (CA) med vand. PS skabelonen var forsøgt dannet ved en kombination af en thin liquid film deposition (TLFD) teknik og et elektrisk potentiale. TLFD teknikken blev anvendt for at udnytte lateral kapillære krafter. Det elektriske potentiale blev påført, fordi det i litteraturen blev observeret, at det kunne forstærke de lateral kapillære krafter. Det var ønsket at opnå en skabelon af tæt-pakkede (CP) partikler i et monolag med et hexagonalt mønster på metaloverfladerne. Scanning elektron mikroskopi og kontakt vinkel målinger blev brugt til analyse af prøverne. Karakteriseringen af metaloverfladerne viste store krystaller på Al overfladen. Derfor blev Al ikke brugt til nogen videre forsøg. Cr havde en porøs overflade og en CA på 95 +/- 12 grader. Cu havde en plan overflade og en CA på 84 +/- 7 grader. Udfra forsøg med TLFD teknikken og glasoverflader blev en PS koncentration på 24 g/L og trækhastighederne på 3 x 10^(-2) og 1 x 10^(-1) mm/s fundet til at være optimale. Metaloverfladerne reagerede anderledes på TLFD teknikken end glasoverfladerne. Dette syntes at skyldes, at overfladerne havde forskellige overflade-strukturer og spændinger. Med TLFD teknikken blev der dannet multilag på metalover- fladerne, og derfor blev der tilført et positivt potentiale til over- fladerne. Cr ledte ikke strømmen, og derfor kunne effekten af potentialet kun vurderes ud fra Cu prøverne. Potentialet resulterede i at partikler blev frastødt, og en tyndere film blev opnået. Effekten var tydeligst ved et potentiale på 300 mV. CP partikelmonolag med et hexagonalt mønster blev observeret i nogle områder på nogle af prøverne. Det blev forsøgt at fjerne partiklerne fra guldbelagte prøver. Opvarmning til 550 grader celsius i 2 timer resulterede i dannelse af krystaller på overfladen. Desuden syntes partiklerne at have skrumpet, men var ikke fjernet. Partiklerne blev heller ikke fjernet ved vask med toluen i 43 timer, men påvirkningen af ultralyd i toluen syntes at være mest effektiv.
LanguageEnglish
Publication date2008
Publishing institutionAAU
ID: 14419749