modellering og regulering af et stoker system

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Heine Hansen
  • Louis Schultz Lantow
Denne rapport omhandler regulering af et Stoker system fra Benekov/Liagro. Stoker systemet er stillet til rådighed af Techno-Matic A/S, som normalt laver regulatorer til Benekov/Liagro. To ulineære modeller af stoker systemet er udledt, en for træpiller og en for hvede. De ulineære modeller er baseret på seks differential ligninger af første orden, som er bestemt ud fra termodynamik og fysiske love. De to ulineære modeller er verificeret i \simulink{} med måledata fra anlægget. Modellerne er lineariseret ved hjælp af en første ordens Taylor approksimation, så en regulator kan blive designet. Regulatoren er designet ud fra en state space model af stoker systemet. Denne state space model er en fremstilling af den lineære model på matrix form. Den designede regulator for stoker systemet indeholder to optimale regulatorer, som er baseret på lineær kvadratisk regulator teori - en for hvert brændsel. Regulatoren indeholder også en brændsels estimater, som kan bestemme det brændsel der afbrændes. Brændsel kalkulatoren er designet ud fra de to modeller, Kalman filtre og Bayers sandsynlighedsregel. De tre dele i regulatoren er verificeret individuelt i simuleringer med tilfredsstillende resultat og er derfor testet på anlægget. Simulationen af de to optimale regulatorer er lavet med den ulineære model som anlægget. De opnåede resultater i simuleringerne, er ikke opnået på anlægget og derfor kan regulatorerne ikke opfylde de ønsket krav. De tre dele er samlet til en adaptiv regulator. Denne regulator er testet på anlægget. På grund af tidsmangel har det dog ikke været muligt at opnå tilfredsstillende resultater for den adaptive regulator.
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages150
Publishing institutionInstitut for elektroniske systemer
ID: 14421422