Modelusikkerhed ved jordskælvsdesign af sænketunnel

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Jakob Hausgaard Lyngs
4. term, Structural and Civil Engineering, Master (Master Programme)
Dette afgangsprojekt omhandler modelusikkerheder ved jordskælvsdesign af sænketunneler, med en sænketunnel i Thessaloniki i Grækenland som case. Jordens respons som følge af jordskælvsbølger er analyseret i frekvensdomæne ved hjælp af domænetransformationsmetoden og finite element metoden. Responset af sænketunnelen og skaderne i koblingerne mellem tunnelelementerne er beregnet med en løsning på sluttet form, en model af Winkler-typen samt en fuld tredimensionel kontinuummodel. Analyserne med de sidste to modeller foregår i tidsdomæne. Winkler-modellen anvendes ofte ved jordskælvsdesign, mens kontinuummodellen er anset for at være mere nøjagtig. De to modeller giver meget forskellige resultater, og årsagen til denne forskel er undersøgt nøje. Gennem sammenlignende analyser er det vist, at den opstillede Winkler-model ikke er i stand til at modellere tilbagekobling fra tunnelen til jorden. Dette indebærer at den opstillede Winkler-model ikke er egnet til at designe en sænketunnel med fleksible koblinger mod jordskælv. Ved design mod jordskælv er der mange parametre der skal bestemmes. For at undersøge hvor nøjagtigt disse parametre bør bestemmes er der udført følsomhedsanalyser. Det er vist at lagdelingen, jordens parametre samt jordskælvets størrelse har stor indflydelse på den beregnede skade på tunnelen. På den anden side har det meget lille betydning for skaden på tunnelen, hvordan det vælges at modellere koblingerne mellem tunnelelementerne. Endelig er det vist at den kritiske udbredelsesretning for jordskælvsbølgen er en vinkel på omtrent 45 grader med tunnelens længdeakse.
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages161
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 14460085