• Tina Grønborg
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Med baggrund i et udviklingsprojekt, hvor formålet er at udvikle en digital opgavebank til undervisere, udføres en IT-forundersøgelse på Agri College Aalborg, ACA. Forundersøgelsens metode bygger primært på en etnografisk tilgang og en brugercentreret tilgang. Denne metode sammenlignes herefter med MUST-metoden, som er en dansk udviklet metode indenfor feltet Participatory Design. Der konkluderes dels på den konkrete undersøgelse på ACA, men også på anvendeligheden af MUST-metoden som metode til udvikling af en IT-platform til undervisere.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages86
Publishing institutionAgri College Aalborg

Images

DSC_0073.jpg
ID: 17589216