• Markos Ingversen
4. term, Laws, Master (Master Programme)
This thesis’ aim is to determine the scope of the Danish Criminal Code § 132 a in the light of Article
10 in the European Convention on Human Rights (Article 10). The scope of the Danish Criminal Code
§ 132 a is very broad, including new association, assemblies of specific persons and utterances on a
broad scale. According to the Criminal Code § 132 a paragraph 2 symbols should be understood
broadly, including substitute symbols, number combinations, clothing, tattoos and even paper
drawings.
LanguageEnglish
Publication date19 May 2022
Number of pages56

Images

Bilag_1.pdf
Vejledning om politiets indsats i forbindelse med forbud mod og opløsning af LTF, til tjenestebrug, udstedt af Rigspolitiet (NEC), 2018, aktindsigt modtaget den 2. februar
Bilag_2.png
Bilag 2: Politiske kommentar af Zenia Stampe (RV) fra 1. lovbehandling den 19. april 2018, lovforslaget nr. 208, 15:24.
Bilag_3.png
Bilag 3: Politisk kommentar af justitsministeren fra 1. lovbehandling den 19. april 2018, lovforslaget nr.
208, 15:40
Bilag_4.png
Bilag 4: Afstemning af lovforslaget nr. L 208 under 3. lovbehandling.
ID: 470734883