• Janne Holm Nielsen
  • Silas Fisker Mühlbach
  • Signe Skov Andersen
4. term, Communication, Master (Master Programme)
Fastholdelse af højtuddannede medarbejdere i den offentlige sektor er en udfordring i fremtiden, så længe lav arbejdsløshed og højkonjunktur præger arbejdsmarkedet. Forfatterne dykker med dette speciale ned i denne problemstilling og ser på, hvilke faktorer der påvirker fastholdelsen af højtuddannede medarbejdere, konkret i forhold til en afdeling i Aalborg Kommune. Det er dermed de eftertragtede medarbejdere inden for dette arbejdsområde, ingeniører og arkitekter, som bliver genstandsfelt i forhold til fastholdelsesfokusset. Specialet tager fat i fastholdelsesbegrebet som et symptombegreb og et udtryk for den nuværende tendens på arbejdsmarkedet og afdækker hvilke bagvedliggende faktorer, der spiller en rolle i forhold til i praksis at arbejde med fastholdelse. Med et systemisk og socialkonstruktivistisk fokus stiller forfatterne sig kritiske over for fastholdelse som begreb og fremhæver vigtigheden af at arbejde med fastholdelse i en helhedsforståelse. Denne helhedsforståelse af fastholdelse indeholder blandt andet et syn på, hvilken indflydelse det offentlige system har på fastholdelse af de højtuddannede ingeniører og arkitekter i en sådan afdeling. Samtidig bliver det på baggrund af en række kvalitative undersøgelser i afdelingen en væsentlig del af specialet, hvordan denne afdeling som arbejdsplads i fremtiden kan arbejde med fastholdelse af nuværende og kommende højtuddannede medarbejdere.
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages186
Publishing institutionAalborg Universitet
Keywordsretention
ID: 14372308