Mediated politics: - a model of mediated political communication

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Michael Andersen
  • Samuel Funk-Hansen
4. term, Communication, Master (Master Programme)
Specialet er skrevet i og omkring emnet politisk kommunikation. Politisk kommunikation som den ser ud og har set ud i de seneste par år. Politik og den kommunikation som det indeholder og er en ejendommelig størrelse. Den er omskiftelig og ofte også svær at definere og det er bl.a. derfor, at det har vagt vores interesse. Vi har i dette speciale gjort en stor indsats for at gøre den politiske kommunikation nemmere at arbejde med og at beskrive. Det har vi gjort gennem udarbejdelsen af en model. Denne model tager højde for mange af aspekterne af politisk kommunikation. Modellen har flere niveauer som alle bygger på forskellige teoretiker og kommunikationseksperters tanker og udtalelser om de mange farverige sider af kommunikation i og omkring politik. Vi har taget et sociologisk afsæt i bl.a. sociologen John B. Thompson og vi har funderet den kommunikative del i bl.a. Jürgen Habermas’ kommunikative handling. Derudover strækker modellen og specialet sig over flere teorier og teoretikere inden for de mange områder som specialet berører. Samtidig er specialet også et udtryk for og et resultat af vore bestræbelser på at lære at mestre kommunikation gennem fem år på humanistisk informatik ved Aalborg Universitet. Vores resultat er en effektiv og overskuelig model, som lægger megen vægt på de kontekstuelle forhold i kommunikationen og derigennem formår at beskrive den politiske kommunikation i Danmark.
LanguageDanish
Publication date2007
Number of pages142
Publishing institutionInstitut for Kommunikation
ID: 12127198