Med focus på dynamiske modeller

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Bo Eskerod Madsen
4. term, Mathematics, Master (Master Programme)
Dette er et speciale skrevet i statistik.
Det omhandler generaliserede lineære modeller,
og dynamiske modeller, samt illustratiner af anvendelsen af disse modeller.
LanguageDanish
Publication dateJan 2002
ID: 61054188