Lumiline: to be seen in the dark

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Marie Skovgaard Mikkelsen
  • Trine Hæstrup Friberg
4. term, Industrial Design, Master (Master Programme)
Projektet omhandler udviklingen af et produkt med hovedemnet "at blive set i mørket", hvor fokus er cyklister som bruger lys til at gøre opmærksom på sig selv i trafikken.
Det er svært for bilister at se cyklister i mørket, da udsynet forringes og det er derfor nødvendigt med synlighed, hvilket dette produkt medhjælper. Der skabes opmærksomhed omkring cyklisten, ved brug af forskellige lysfeatures, blandt andet ved at have ekstra belysning og vise cyklistens orientering i trafikken. Produktet er udviklet gennem interview, eksperimenter og analyse af trafik og sikkerhed.
LanguageEnglish
Publication date27 May 2015
Number of pages114
ID: 213018334