'Loyalitetsopbygning via Internettet'

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Line Rønne Thomsen
4. term (INF10 - Master Thesis), Informatics, Master (Master Programme)
'Formålet med dette projekt er at afdække og forsøge at forstå, hvordan en virksomhed kan arbejde for at skabe loyale relationer til sine kunder. Herved belyses relationsmarkeds-føringsteorien, men for også at demonstrere de teoretiske loyalitetselementer i praksis inddrages tre cases. Hovedproblemstillingen, der besvares, er: Hvordan kan en virksomhed skabe loyale kunderelationer med Internettet som værktøj? Det konkluderes, at Internetmediets kommunikative karakteristika kan gavne loyalitetsopbygningen, idet muligheden for en-til-en og mange-til-mange kommunikation er til stede, hvis Internetmediet inddrages i markedsføringen. Ved at interagere med kunderne kan virksomheden få kendskab til de loyalitetsskabende faktorer og på baggrund heraf påvirke disse, så loyale kunderelationer kan udvikles. De teoretiske pointer illustreres i praksis af det arbejde, Tryg, Amazon.com og Aarstiderne.com har udført for netop at skabe loyale kunderelationer.'
LanguageDanish
Publication dateJun 2006
ID: 61068003