The White Meat Market

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Asser Simon Chræmmer Jørgensen
4. term, Architecture, Master (Master Programme)
Fokus for dette 10. semester afgangsprojekt i arkitektur, udarbejdet ved Arkitektur og Design, Aalborg Universitet, er opførelsen af bedre billigere boliger i København. Udgangspunktet er en bæredygtig byudvikling, hvor bedre billigere boliger ses som et vigtigt middel, der medvirker til, at vores byer har en høj sammenhængskraft og derigennem forbliver levende, mangfoldige og tolerante at bosætte sig i. Konceptet er en alternativ tilgang til etableringen af bedre billigere boliger som en add-on typologi i det eksisterende byrum. I det specifikke pilotprojekt, Den Hvide Kødby (Vesterbro, København), præsenteres et design forslag for en modulær add-on boligbebyggelse. Konceptet skal ses som et direkte svar på den aktuelle boligkrise i København samt en revitalisering af Den Hvide Kødby. Rapporten er opdelt i seks afsnit - program, analyse, pilotprojekt, overordnet greb, koncept og proces. De præsenterer projektets væsentligste aspekter og afgørende forudsætninger. Skitsering og modelfremstilling har været vigtige elementer i projektforløbet. Et udpluk af disse er kategoriseret og kronologisk præsenteret under afsnittet proces. Processen er placeret sidst i rapporten med begrundelse i, at det endelige koncept præsenteres i direkte forlængelse af analyse og overordnet greb. I relation til tekniske aspekter præsenteres konstruktive og klimatiske overvejelser og beregninger som et vigtigt grundlag for formgivningen af en integreret designløsning.
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages208
Publishing institutionArkitektur og Design, Aalborg Universitet
ID: 14426342