Lederskabelse i entreprenørbranchen: Baseret på en interviewundersøgelse

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Martin Juhl Nielsen
Projektet omhandler betydningen af lederskab som projektleder i entreprenørbranchen. Inden projektets analyse igangsættes defineres lederskab kontra ledelse, samt projektlederens rolle og arbejdsplads – byggeprojektet. Derefter iværksættes en planlægningsproces, inden projektets empiriske data indsamles, i form af fem interviews med dygtige projektledere. Dataene analyseres i forhold til relevante ledelsesteorier, som bidrager til at opnå en dybere indsigt i lederskab, i entreprenørbranchen. Analysens resultat benyttes til at udvikle et løsningsforslag som skal sikre at de dygtige projektlederes viden og erfaringer, kommer ud til de nyerfarne projektledere, som netop skal til at udvikle deres lederskab. Deraf titlen ”Lederskabelse i Entreprenørbranchen”.
LanguageDanish
Publication date8 Jan 2014
Number of pages114
ID: 175166458