Langå Natur Park: øko-turisme i lille skala

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Juliane Vestergaard
  • Solfrid Imeland Govender
4. term, Urban Design, Master (Master Programme)
Dette projekt fokuserer på byen Langå og dens nye rolle, efter at den mistede sin status som kommune hovedstad til Randers i forbindelse med kommunereformen i 2007. Med Langås unikke natur og tætte forbindelse til Gudenåen, har projektet taget udgangspunkt i en udvikling af disse naturlige resurser til en Natur Park, som kan fungere ligeligt som en turist destination og et grønt offentligt rum for de lokale beboere. Som en del af parken er der udviklet design vejledninger til et sti system, der udover at guide besøgende rundt i parken byder på forskellige aktiviteter og udfordringer. Centralt i parken fi ndes et oplevelses center med udstillinger omhandlende de tre specielle naturtyper på stedet – Skoven, åen og vådområderne. Centret byder yderligere på forskellige events og oplevelser, der gør parken brugbar hele året rundt. Disse mange programmer og muligheder gør Langå Natur Park attraktiv for en bred brugergruppe. En succesfuld turist destination vil hjælpe Langå med at udvikle sin nye rolle i regionen, inden for en ny, omfangsrig og spændende industri hvor nye turisters søgen efter udfordringer, oplevelser og oplysning bliver mere og mere dominerende.
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages187
Publishing institutionAAU, Arkitektur & Design
ID: 17635070