• Rikke Larsen
  • Ellen M. Thomsen
Hovedopgave indeholder analyse og diskussion af de læringsmæssige effekter, som vi mener at have fundet dokumentation for i vores empiri, som er dannet ud fra interview med tovholderen for kompetenceudviklingsprojekter i seks virksomheder. Virksomhederne er udvalgt på baggrund af deltagelse i Flere Virksomheder i Vækst programmet, som Væksthus Nordjylland er ansvarlig for. Baggrunden for opgaven er et fælles ønske om, hhv. som underviser og konsulent, at blive bedre til at hjælpe virksomheder igennem kompetenceudviklingsprojekter, således at de giver bedst mulig effekt, som i vores forståelse sker ved, at kompetenceudviklingen resul-terer i organisatorisk læring.
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages98
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 19772569