Kystnære områder i spillet mellem stat, amt og kommune

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Toke Iversen
  • Bjørn Johannes Adsersen
Projektet udspringer af projektgruppens interesse for kystnærhedszonen og kommunalreformen. Igennem foranalysen undersøges disse emneområder, samt regionplanlægning og udviklingsmuligheder i kystnære områder.
LanguageDanish
Publication date2005
Number of pages305
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6143736