• Sarah Dawn Stewart
  • Tue Woong Højsted Andersen
4. term, Techno-Anthropology, Master (Master Programme)
Dette speciale skal med en forskningsmæssig indsats undersøge de praksisser, der ligger til grund for forbrugernes værdisætning af lys. Det skal, gennem et empirisk indblik i deres hverdagspraksisser klargøre, hvilke udfordringer der opstår og hvordan de udfolder sig i købssituationen. Dette er med henblik på at løse et konkret problem, hvori forbrugerne fravælger LED lyskilder til fordel for de ældre halogen, gløde og sparepærer. Problematikken er fremstillet af Dansk Center for Lys, der på baggrund af antagelser om dette teknologiskiftes udfordringer, ønsker kvalitativ data på feltet. Der ønskes mere præcist viden om, hvorfor de private forbrugere ikke optager LED i det ønskede omfang og hvordan dette kan afhjælpes.

Specialet indeholder en dybdegående undersøgelse af forbrugernes oplevelser af at købe lyskilder. Empirien er genereret gennem observationer, interviews og en workshop inspireret af Future Workshops. Efter grundig undersøgelse og analyse, er den genererede empiri overført til potentielle design forslag. Ved hjælp af prototyping og test på potentielle slutbrugere, vil dette speciale resultere i en endelig prototype, som har til formål at re-designe og ændre den købspraksis, der finder sted når forbrugerne køber lys. Formålet er, at købssituationen skal opleves nemmere og mere intuitiv. Dette skal opnås gennem en direkte intervention. Denne forandring skal bidrage i overgangen til LED lyskilder og altså øge optaget af LED i de private hjem.
Specialets forslag til direkte intervention, er en redesignet lyskilde emballage. Denne emballage er udviklet på baggrund af forslag fra forbrugerne. Specialet sætter derfor fokus på, hvordan at brugerinddragelse kan bidrage i produktudviklingsprojekter. Et produkt som dette, der har til formål at re-designe en købssituation, skal nemlig ikke kun have en funktionel værdi eller være æstetisk. For at den ønskede ændring kan blive en realitet, skal den kunne fungere hos alle feltets aktører, hvilket kan være en udfordring.
Specialet er skrevet i samarbejde med Dansk Center for Lys, som samtidig er aftager. Det er vores hensigt at specialet skal bidrage til fremtidig forskning på feltet.
LanguageEnglish
Publication date13 Sept 2016
Number of pages80
ID: 241506864