• Karina Kuhre
Målet med specialet er at søge at afdække, hvordan udvekslingsstudenterne påvirkes ved mødet med fremmede kulturer og om der er forskel på påvirkningen afhængig af hvor stor forskel der er på den kultur man kommer fra, i forhold til den man skal lære at kende under et udvekslingsophold. Specialet vil gå i dybden med hvordan der er forskel på den kulturelle påvirkning, i form af de kulturchok, mange udvekslingsstudenter oplever i forbindelse med et udvekslingsophold af et års varighed, afhængig af den kulturelle forskel på det pågældende land og Danmark.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages76
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 17059082