Kroppen under kniven

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Tanja Rantanen
4. term, Communication, Master (Master Programme)
Lødig og fyldestgørende information er væsentlig, når det handler om skønhedsoperationer og sundhedsydelser generelt, dels qua der er tale om et ekspert- og videnssystem, dels fordi kosmetiske indgreb gælder forbrugerens liv og lemmer. Markedsføring på sundhedsområdet er af hensyn til forbrugerbeskyttelse underlagt særligt skærpede regler, men kan vi stole på at disse efterleves? Specialet sætter fokus på markedsføring og lødig sundhedsformidling af plastikkirurgiske ydelser på internettet, hvor interessekonflikten mellem at sælge og oplyse fyldestgørende om operationens både fordele og ulemper spiller en rolle. Flere aktører udforskes ved kvalitativ og kvantitativ undersøgelse, heriblandt internetportalen www.KosmetiskGuide.dk, Sundhedsstyrelsens website, Dansk Selskab for Kosmetisk Plastikkirurgi DSKPs website samt de private skønhedsklinikkers websites. Informationens form og indhold vurderes og specialet fremsætter forslag til, hvordan man skaber lødig, korrekt tilfredsstillende og fyldestgørende kommunikation om kosmetisk kirurgi.
LanguageDanish
Publication date2005
Number of pages122
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6143615