The struggle about the land

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Karsten Dahl
Der er med tiden opstået et øget behov for en strukturudvikling af det danske landbrugserhverv, hvilket politikkerne også har været opmærksomme på ved udarbejdelsen af den ny landbrugslov. Grundet skærpede harmonikrav og nødvendigheden af at videreudvikle deres landbrugsbedrift er det for mange landmånd af afgørende betydening at de kan erhverve mere landbrugsjord.
LanguageDanish
Publication date2005
Number of pages155
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6143311