Interaktivitet og narration i et læringsperspektiv

Student thesis: Master programme thesis

  • Jannik Gorm Hansen
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Projektet har som udgangspunkt to overordnede interesseområder: For det første at se på sammenhængene mellem læring, interaktion, interaktívitet og narration for derefter at integrere disse tanker i udviklingen af en analysemodel. For det andet at afprøve analysemodellen i praksis, i dette tilfælde på det interaktive multimedie "Titanic - an interactive journey" samt at se på hvordan dette program kan ses som udtryk for læring og interaktivitet. Gennem en hermeneutisk tilgang, som udgangspunkt for læringsteoretiske overvejelser (Bateson, Kolb, Illeris, Eneroth), afdækning af multimedier (Jensen og Haugsbakk) samt det narrative i kreationen af multimediesystemer (Semey, Rosenstand) foruden genreovervejelser (Rosenstand, Harms Larsen) opstilles en analysemodel som derefter anvendes. Til slut diskuteres læringspotentialet på baggrund af den teoretiske tilgang samt Bangs overvejelser om læring. Konklusionen på projektet er - i uddrag - som følger: Sammenhængen mellem læring, interaktion, interaktivitet og narration kan, ganske som Kolbs læringscirkel, også beskrives som en art cirkelbevægelse med udgangspunkt i den opfattelse at læring er udtryk for en forandring, der finder sted i kraft af et samspil mellem et ydre og et indre, hvor det ydre er den læringsmæssige påvirkning, evt. i form af viden, man udsættes for, og det indre den refleksion denne påvirkning forhåbentlig igangsætter. Med hensyn til spørgsmålet om det læringsmæssige og interaktivitet får læringen fodfæste i kraft af interaktiviteten, dvs. det at engagere sig aktivt i anvendelsen af programmets muligheder, og samtidig bestyrkes den af programmets præsentation af fakta, som man, som bruger, selv skal udlede sin holdning ud fra. Med andre ord, programmet åbner op for en række løse ender som man som bruger kan reflektere videre over for derigennem, eller via videre læsning, at opnå en dybere erkendelse af problemstillingen omkring Titanic’s skæbne og sammenhæng med verdenshistorien.
LanguageDanish
Publication date2004
Number of pages35
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6143097