• Troels Myken
  • Eddie Buchhave
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Masterspecialet er en designproces, der leder frem mod et e-læringsprodukt. Formålet med dette produkt er at give ufaglærte i træindustrien viden om de computerstyrede maskiner, de betjener i deres arbejde. Computerstyrede maskiner har overtaget en stadig stigende del af produktionen og betjeningen af disse maskiner har ført til at uddannelsesbehovene er steget. Imidlertid har branchen ikke kunnet følge med behovene for uddannelse og dette har medført at store dele af målgruppen står ud uden faglig uddannelse. Udviklingen af nærværende e-læringsmateriale skal være med til at dække dette behov. Udviklingen skal sikre at formålet og det faglige indhold passer til branchens behov. Herefter designes et e-læringsmateriale, som lever op til behovet, formålet og den foreliggende kravspecifikation. Masterspecialet vil diskutere hvordan udviklingen af e-læringsmaterialet foregår i spændingsfeltet mellem didaktik, design og evaluering og hvordan man gennem designprocessen kan inddrage brugerne i udviklingen (også) For at kunne kontrollere designprocessen er der anvendt en lifecycle-model som et værktøj til planlægning og styring. Specialet gennemgår faserne: "identifying needs and establising requirements", "design", "built an interactive model" and "evaluation". Eftersom udviklingen af design er en iterativ proces bevæger udviklingsprocessen sig hele tiden rundt mellem de forskellige faser, hvilket ikke nødvendigvis foregår i den nævnte rækkefølge. I fasen "identifying needs and establising requirements" er der gennem dialog med fortrinsvis lærere fra vocational schools sket en verificering af formålet og en justering af det faglige indhold. Desuden rækker fasen tilbage til en tidligere opgave (Buchhave et al., 2007), hvorfra undersøgelsen af målgruppen og kravsspecifikationen stammer. Gennem analyse af målgruppens arbejdsforhold er der opstillet en didaktisk model for e-læringsmaterialet. Designbeslutninger er taget ud fra kravspecifikationen, den didaktiske model, designprincipper og under hensyntagen til de tekniske forhold. For at vurdere det foreløbige resultat både mht layout og didaktik er der udviklet en testmodel, som fremstår både som mock-ups og high-fidelity prototype. Layoutet er til dels udviklet gennem samtale med stakeholders. I evalueringsfasen er der gennemført testsituationer med personer uden erfaring med CNC, hvor disse afprøver og kommenterer på layout, navigation og interaktionsmuligheder. Disse tilbagemelding skal så bruges på at forbedre æstetikken og (ændre vi på det faglige indhold). Planen for det videre videre forløb er er at implementere disse tilbagemeldinger i en ny prototype, som kan gøres til genstand for nye test. Selvom der er mange stakeholders der kunne have glæde af det endelige produkt, er der ikke nogen der direkte har efterspurgt dette. Dette kan være en af grundene til, at det har været svært at finde firmaer eller skoler, som har lyst og mulighed for at involvere sig i produktudviklingen eller evalureringen. Ligeledes kan det være svært at finde tid til brugerinddragelse, når der arbejdes med en meget kort produktionensperiode. Erfaringen er desuden at en stram tidsplan er nødvendig i udviklingen af interaktionsdesign idet der altid er grunde - og ofte gode - til at bruge lidt mere tid på de enkelte faser. Didaktisk design af computermedierede undervisningsmidler er ikke en enkel opgave - det tager tid og kræver dybdegående forundersøgelser af den implicerede målgruppe. Disse forundersøgelser sammen med opstillingen af en didaktisk model for e-læring giver dog et godt fundament for udviklingen af nærværende e-læringsmateriale.
LanguageDanish
Publication date2007
Number of pages83
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 9744852