• Henrik Søren Hansen
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
I dag fastslår flere undersøgelser, at der ikke er sket en integrering af ikt i folkeskolen. Denne opgave konkluderer, at integreringen i langt højere grad vil kunne finde sted hvis der opbygges en lærende organisation med et dobbelt blik, en dobbelt diskurs og en dobbelt selvrefleksion.
Dermed vil der i skolen komme øget bevidsthed om læring, videndeling og videnspredning, således at vidensformidlingen ikke udelukkende sker gennem stærke sociale bånd, men også gennem socialt svage bånd. De almenmenneskelige relationer i forbindelse med integreringen, dvs. læringsforholdene, kommunikationsforholdene og motivationsforholdene har været uklare for underviserne. Lederne bør i højere grad påtage sig den pædagogiske ledelse i forbindelse med integreringen af ikt, og have et større fokus på motivering af lærerne. Desuden bør den situerede læring besidde en langt større rolle i forbindelse med implementeringen af ikt i skolen.
LanguageDanish
Publication date2011
Number of pages44
ID: 52637439