Incentive Based Climate Policies under Uncertainty

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • William Tinglef
4. term, Science in Economics, Master (Master Programme)
Dette projekt omhandler incitementgivende klimapolitikker. Det omhandler, hvordan udledningsskatter og -kvoter håndtere usikkerhed. Når det antages, at der ingen usikkerhed er, er resultatet af skatteprogram og et kvoteprogram det samme. Der argumenteres for en forsigtig politik, da klimaændringer kan bringer nogle store irreversible ændringer med sig. Når usikkerhed bliver introduceret, giver skatter og kvoter ikke længere det samme resultat. Skatter klarer sig bedre på kort sigt, mens kvoter klare sig bedre på lang sigt. Projektet rykker videre til at se på dynamikken i klimaændringer, hvor det bliver klart, at folks tidspreferencer for forbrug bliver essentiel for den førte klima politik. En høj diskonteringsrate vil favorisere et skatteprogram, da skatter mindsker usikkerheden omkring omkostningerne ved at reducere udledningen, der er i nutiden. En lav eller en nul diskonterings rate vil favorisere kvoter, da usikkerhed omkring fremtiden får betydning og dermed også usikkerheden omkring klimaændringerne. Projektet diskuterer ydermere forskellige praktiske effekter på det foretrukne instrument. Til sidst diskuteres prisen på en skat eller prisniveauet på en kvote. Der bliver argumenteret, at en politik, der lever op til forsighedspricippet vil være passende. Dette vil føre til skarp reducering af udlednings- og reduceringsomkostningerne. Andre argumenterer for at omkostninger er for store i forhold til fordelene, hvilket primært er, fordi de antager en højere diskonteringsrate. Hoved resultaterne er, at et kvoteprogram ser ud til at klare sig bedre angående usikkerhed omkring fremtiden, da programmet diktere niveauet af udledning direkte sådan at der er mindre usikkerhed omkring omkostninger ved klimaændringer i fremtiden. Ydermere argumenteres der for, at hybrid programmer, der har et prisloft, er et godt alternativ, hvis regeringerne er bekymrede for kortsigtede prisfluktationer. Det argumenteres for at forsigtighedsprincippet bør anvendes, da der måske er høje irreversible omkostning ved fremtidige klimaændringer, dvs. at der er behov for signifikante reduceringer i carbonudledningen.
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages93
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 18019416