• Anne Hededal Christensen
Med vedtagelsen af REACH er der taget hul på et nyt kapitel inden for kemikalieregulering i EU. Det første år efter ikrafttrædelsen har dansk elektronikindustri haft mulighed for at forberede sig på de nye forpligtelser, som har til formål at reducere de risici, der er forbundet med anvendelsen af kemi. Det er dog en kompleks lovgivning, og mens myndigheder og lande diskuterer, hvordan begrebet artikel skal fortolkes, kæmper en del af industrien med at forstå netop deres rolle, mens en andel del slet ikke har påbegyndt implementeringen. Industrien bør strukturere sin eksterne kommunikation og derigennem skabe resultater ved at stille krav til sine leverandører. Der er desuden potentiale for, at listen over kandidatstoffer kan føre til substitution og/eller udfasning af SVHC stoffer allerede inden den endelige vedtagelse af forordningens Bilag XIV. Dermed kan REACH bidrage til at reducere industriens miljøpåvirkninger såfremt lovgivningens frivillige såvel obligatoriske mekanismer tages i brug.
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages70
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 14453816