Implementering af plasticitet i en FEM-model: Unified Strengt Theory

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Emil Attila Demeny
4. term, Structural and Civil Engineering, Master (Master Programme)
I rapporten er Unifiedkriteriet blevet implementeret i et FEM-program i MATLAB, med henblik på at undersøge forskellene mellem den og materialemodellerne: Mohr-Coulomb og Drucker-Prager. Til dette er der blevet anvendt en model af et simpelt fundament i plan tøjning og aksesymmetri. Indflydelsen fra Unifiedkriteriets materialekonstant, b, er også blevet undersøgt, og forsøgt at finde en realistisk størrelse på den.
LanguageDanish
Publication date10 Jul 2013
Number of pages39
ID: 77393648