• Mathias Hjorth Løvhøj
Det overordnede tema for dette speciale er virksomhedens forandringsledelse og udvikling af implementeringsstrategi - hvorfor der undersøges hvordan en innovativ teknologi implementeres i en virksomhed.
Casen belyser hvordan 5D BIM implementeres i en rådgiver-virksomhed, hvis primære forretningsområde er byggeri. 5D BIM betyder, at projekt-estimerings software kobles til digitale bygningsmodeller, som indeholder information om bygningsdeltyper, komponenter (objekter) og mængder. Ud fra hvilket der kalkuleres priser for, at skabe bedre økonomistyring i projekteringen.
Der tages i specialet afsæt i et socioteknisk perspektiv, da bl.a. teknologien og medarbejderne omformer organiseringen i virksomheden, når ny teknologi introduceres. For at lokalisere fordele og udfordringer undersøges det hvordan forskellige sociale grupper opfatter og fortolker teknologien, om de er enige eller uenige i hvordan den bruges og hvad de får ud af den. Dertil undersøges hvordan ledelsens strategiske overvejelser ift. omgivelsernes indflydelse, organisationsstruktur og målsætninger har medført en realisering af potentialet for 5D BIM. Yderligere undersøges hvordan implementeringsstrategien udvikles med afsæt i en teoretiske fasemodel, med en kritisk vinkel på den lineære procesforståelse, samt hvordan 5D BIM ændre arbejdsdelingen for medarbejdere i virksomheden.
Undersøgelsen sætter fokus på implementeringen af det pris-kalkulationsværktøjet, som virksomheden vil benytte til bl.a. priskalkulation, som led i en strategi om styrket BIM anvendelse. Formålet er, at belyse hvordan implementering af en sådanne teknologi i teorien og i praksis gennemføres, samt hvilke udfordringer og potentialer der opstår i den forbindelse.
LanguageDanish
Publication date8 Jan 2018
Number of pages115
ID: 267175952