• Kirsten Egelund Oklinski
Introduktion: Multipel sklerose (MS) er karakteriseret som en kronisk inflammatorisk nervedegenererende sygdom. Dog er den specifikke patologi og sygdommens forløb ikke klarlagt. De seneste år, er en ny hypotese vedrørende MS-patologien blevet fremført. Hypotesen bygger på at teorien omkring en ubalanceret lipidmetabolisme grundet af oxidativt stresset i mitokondriet. Etomoxir blokere carnitin palmitoyltransferase 1a (CPT1a) irreversible. CPT1a transporterer acetyl-CoA. Acetyl-CoA er grundstenene i adenosin trifosfat (ATP) dannelsen. Blokade af CPT1a medfører af mitokondriet tvinges til at producere ATP af andre metabolitter. Metode: Effekten af etomoxir, ekspressionen af CPT1a samt tilstedeværelsen af IgE og IgG blev undersøgt ved brugen af immunhistokemisk fluorescens og peroxid farvninger af behandlede og placebo rotte cerebellum og hjernestamme. Etomoxir effekt blev testet ved brugen af myelin basic protein (MBP) antistoffer. Hvorefter en kvantitative analyse blev udført. Peroxid farvningen blev udført ved brugen af IgE og IgG antistoffer hvorved etomoxir´s effekt på Ige og IgG antistoffer blev undersøgt. Data og dataanalyse: Den kvantitative behandling af fluorescensfarvningerne, viste en signifikant (p-værdi 0.0073) forskel i MBP ekspressionen i cerebellum i de etomoxir behandlede rotter og sammenlignet med placebo og raske kontrol rotter. Ingen signifikant forskellig var fundet i hjernestammen (p-værdi 0.7859). CPT1a ekspression blev fundet til at være signifikant (p-værdi 0.0001 og < 0.0001) lavere i de etomoxir behandlede rotter i forhold til placebo, både i cerebellum og hjernestammen. Analyse af IgE og IgG farvninger, viste en generel mærkering af IgE i både cerebellum og hjernestammen. IgG kunne identificeres i højere grad i placebo-rotterne. Konklusion: Den kvantitative analyse af MBP ekspression klarlagte at etomoxirs gavnlige effekt på myelin regeneration. Dette var signifikant i cerebellum. Etomoxir effekt på mitokondriet blev påvist indirekte af nedreguleringen af CPT1a var signifikant i både hjernestamme og cerebellum. IgE ekspression kunne ses i cellernes nuclei uafhængigt af celletype og væv. IgG ekspression i sektionerne var identificeres til at være højst i strukturer som blev påvirket af neuron skader som ses i MS.
LanguageEnglish
Publication date21 Dec 2018
Number of pages33
ID: 292007729