IKT i læreprocesser - brug og betydning.

Student thesis: Master programme thesis

  • Hanne Søgaard
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Et teoretisk og praktisk bud på en mere nuanceret virtuel undervisning i de praktisk musiske fag end CVU Sønderjyllands lærerafdeling hidtil har praktiseret i fjernundervisningen. I mit arbejde med dette har jeg i undersøgelse af, hvilke undervisningsmæssige udfordringer, der adskiller de praktisk musiske fag fra andre fag godtgjort; at de praktisk musiske fags fællesnævnere er videnskab, kunst og håndværk og at fagene er kulturelle bærere af andre kommunikationsformer end de skriftlige og mundtlige. I min diskussion af de pædagogiske og didaktiske metoder har jeg peget på, at en konstruktivistisk læringsopfattelse kombineret et syn på mennesket som besiddende en bred kognitiv læringsprofil er den tilgang, jeg som underviser med fordel kan benytte i kombination med didaktiske værktøjer som for eksempel de 5 virksomhedsformer, der bringer mange arbejds- og udtryksformer i spil i undervisningsrummet. Jeg har desuden set på en omfattende empiri for at afdække de problemer, der reelt er i fjernundervisningen i de praktisk musiske fag. Jeg havde selv en række hypoteser, gående på flere og bedre muligheder for at benytte mange forskellige medierings- eller formidlingsformer og en bedre tilrettelæggelse af undervisningen generelt således, at der blev en bedre sammenhæng mellem den net-baserede undervisning og f2f seminarerne. Hypoteser jeg byggede på et pilotprojekt og en efterfølgende rapport. Opfattelser som viste sig at holde stik. Mit fokusgruppeinterview har vist vanskeligheder omkring to hovedtemaer; undervisningen i de praktisk musiske fag på nettet og de studerendes samarbejde med hinanden og læreren på nettet. Lærerne beskriver deres egen situation som tredelt; de skal lære at tænke virtuelt, omtænke faget og begå sig i en ny kontekst og efterlyser værktøjer til deres komplekse rolle. Jeg giver afslutningsvis et eksempel på opbygning af en e-læringsplatform i Blackboard begrundet i mine teoretiske og empiriske diskussioner.
LanguageDanish
Publication date2004
Number of pages55
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6142748