Hydra - Hydraulic Tool Support System

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

PerspectiveLeft-gamma2.jpg
  • Andreas Hammershøj Olesen
4. term, Industrial Design, Master (Master Programme)
I dette 4. Semester master projekt designes et bæreselesystem for hydrauliske redningsværktøjer, der bruges af brandmænd til at befri mennesker, der er fastklemt i biler på grund af færdselsulykker. Analysefasen skaber grundlaget for projektet gennem brugen af situated interviews, observering af øvelser, analyse af teoretisk materiale såsom træningsmanualer og DVD’er osv. På basis af analysefasen formuleres et problem: Hvordan understøttes værktøjet og procedurerne forbedret med højere ydelse, mere præcision og mindre fysiske belastning som følge? I konceptgenereringsfasen skitseres et koncept baseret på integration af kendte afprøvede teknologier baseret på en skitseringsworkshop og yderligere undersøgelser. Konceptet udvikler sig i konceptudviklingsfasen ved brugen af skitser i kombination med fuld skala forsøgsmodeller, der validerer og undersøger designforslag gennem en empirisk tilgang. Konceptet detaljeres ved hjælp af 3D-modellering. Som et resultat er Hydra – ”Hydraulic Tool Support System” præsenteret. Systemet understøtter det tunge værktøj ved hjælp af en bæresele i kombination med en lastbærende arm, der afhjælper brugeren for fysisk belastning. Med Hydra kan brugeren arbejde hurtigere, mere præcist og med mere udholdendhed.
LanguageEnglish
Publication date2010
Number of pages71
Publishing institutionAalborg University, Arkitektur og Design

Images

FrontPage.jpg
Hydraulic Tool Support System
ID: 19036428