Hvorfor er der ikke flere, der anvender IP-telefoni?

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Kim Buhl Christensen
  • Simon Rodil Mikkelsen
  • Lars Sørensen
4. term (INF10 - Master Thesis), Informatics, Master (Master Programme)
Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

Undersøgelsen vil blive foretaget indenfor den fortolkende tilgang, og vil overordnet være en undersøgelse af helheden af IP-telefoni. Her undersøges og belyses fire testpersoners overvejelser omkring adoptionen af IP-telefoni, installationsprocessen af adapteren samt testpersonernes anvendelse af IP-telefoni i undersøgelsesperioden.

Empirien i projektet er indsamlet ud fra case studier, hvor der er foretaget tænke-højt-forsøg samt interviews med testpersonerne. Empirien er efterfølgende blevet analyseret og fortolket for at finde frem til de overvejelser, som testpersonerne gør sig, samt hvilke barrierer de oplever i installationsprocessen og i brugen af IP-telefoni.

Konklusionen på undersøgelsen er, at de overvejelser testpersonerne gør sig, samt de barrierer de oplever i installationsprocessen igennem det sociale system i høj grad påvirker udbredelsen af IP-telefoni.
LanguageDanish
Publication dateJun 2005
ID: 61065071