• Yngve Refseth
  • Inge Hopland
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Masterspesialet ”Hvordan kan Luftforsvarets årlige og obligatoriske sanitetskurs forbedres både pedagogisk og organisatorisk ved bruk av IKT?” består av en rapport og en prototyp av et læremiddel på CD-rom som skal videreutvikles for mulig anvendelse i det Norske Luftforsvaret. Prototypen er tenkt modularisert for anvendelse i andre sammenhenger og kontekster. Kurset baserer seg på aktuell læringsteori og didaktikk. Vi anser brukermedvirkning i forbindelse med utvikling av kurset som meget viktig og har derfor anvendt kvantitative og kvalitative undersøkelser i utviklingen av vår prototyp for å få svar på hvem brukeren er og hvilke erfaring og preferanser brukeren har. Etter at forundersøkelser og samtaler med de fagansvarlige innenfor sanitet var gjennomført, bestemte vi oss for å anvende en sosiokulturell og en virksomhetsteoretisk tilnærming til prototypen. Jerome Bruner er en kulturalist som mener at ”virkeligheten” blir representert av en symbolikk som deles av medlemmene i et kulturelt fellesskap. Det betyr at verden oppfattes som en konstruksjon hvor virkeligheten er ikke en objektiv størrelse, men noe man skaper. Og det vi skaper er ikke tilfeldig, men skjer på grunnlag av det mentale verktøysett som kulturen har gitt oss. Bruner fremhever fortellingens betydning i fastholdelsen og overleveringen av kulturens verdier. Gjennom fortelling har vi fått overlevert kunnskap fra tidligere generasjoner. Den prototypen av læremidlet som vi har laget, bruker fortellingen som et bærende element. Dette er en utfordring da Luftforsvaret læringsteoretiske plattform er basert på behavioristisk og kognitiv tradisjon. I Luftforsvaret har det ikke tidligere vært produsert noe IKT- basert læremiddel som er direkte basert på et kulturalistisk og virksomhetsteoretisk grunnlag. Vi anser derfor dette som et nybrottsarbeid i Luftforsvarets organisasjon.
LanguageNorwegian
Publication date2003
Number of pages109
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6142630