• Carsten Ewertsen
4. term, Master of Learning Processes (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
I disse år er præmissen for mange offentlige virksomheder, at de oplever, at deres økonomiske råderum indenfor uddannelse og udvikling er reduceret. Det ledelsesmæssige fokus er i udpræget grad rettet mod at levere resultater med færrest mulige omkostninger.
Organisationer er, uanset om de er private eller offentlige, sat i verden for at nå et mål eller levere en ydelse. Så hvad sker der i en organisation, som beskæftiger sig med uddannelse, hvis det langsigtede perspektiv, herunder behovet for udvikling og fornyelse, nedprioriteres på bekostning af de kortsigtede mål?
Dette speciale undersøger, hvad der forstås som god ledelse i en videnstung undervisningsinstitution og hvilken betydning ledernes syn på ledelse kan have for organisationens mulighed for at imødekomme fremtidens krav og udfordringer?
SpecialisationOrganisational Coaching
LanguageDanish
Publication date10 Jan 2013
Number of pages47
ID: 72511464