• Johanne Felbo
  • Anne Catrine Christensen
4. term, Psychology, Master (Master Programme)
Dette speciale tager udgangspunkt i en empirisk undersøgelse af, hvordan en psykologisk kategorisering, såsom højt begavet, kan påvirke et barns positionering blandt klassekammerater og lærere i en folkeskoleklasse. Specialets teoretiske referenceramme forefindes i positioneringsteorien, som blandt andet er udviklet af Rom Harré. I specialet konkluderes, at en kategorisering i sig selv ikke rummer ændringer af et barns positionering. Derimod afhænger kategoriseringens udfald oftest af, hvordan omgivelserne reagerer på kategoriseringen, hvilket kan medføre en henholdsvis positiv eller negativ indvirkning på barnets identitet.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages137
Publishing institutionAalborg Universtitet
ID: 17597821