Care Aid as consumer product: Distress alarm

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • line weilland høj
  • Mona Kjærgaard
4. term, Industrial Design, Master (Master Programme)
Projektet handler om en helhedsorienteret tilgang til hjælpemiddeldesign, hvor værdierne og den følelse produktet skal give brugeren vægtes lige så højt som de specifikke funktioner. Der udarbejdes et nyt løsningsforslag til en tryghedsalarm til ældre. Hovedvægten bliver lagt på, at den ældre bruger i stor udstrækning stadig kan klare sig selv, og ikke ønsker et produkt der forstærker følelsen af hjælpeløshed, eller som kræver at de er en del af den kommunale hjemmepleje. Produktet er en to-delt GSM-bordtelefon, hvor tryghedsalarmen er en lille enhed der kan placeres på tøjet, samt modtage opkald. Telefonen er udviklet med kun de mest nødvendige funktioner for at minimere kompleksiteten, og der er arbejdet på at dimensionere produktet, så det er brugervenligt uden at blive klodset at se på. Produktet er relevant, da der netop nu opleves en stigning af ældre, som har været vant til økonomisk overskud og selvstændighed. Fastnettet er på vej ud og der er ikke et dækkende alternativ til den gamle fastnettelefon på markedet. De fleste ældre finder mobiltelefonen for lille og kompleks, men de vil gerne have den økonomiske gevinst ved et mobilabonnement. Projektet behandler udvikling og detaljering af produktet og systemet bag. Dertil udvikles forslag til hvordan produktet kan markedsføres. Således bliver projektet også en opsamling på størstedelen af de færdigheder, vi har fået som studerende på Arkitektur og Design - Industriel Design.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages89
Publishing institutionAAU, Arkitektur og Design
Keywordscare aid
ID: 17635610