Hans Christian Search

Student thesis: Master programme thesis

  • Lisbet Kühn
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Specialet er den læringsteoretiske og didaktiske baggrund for et webbaseret læringsprodukt til brug for folkeskolens 3.-5.klassetrin. I en tillempet projekarbejdsform gennemgår eleverne vha. struktureret samarbejde fuldtekstsøgningens processer med søgning i sitets tekster om og af H.C. Andersen som eksempel. Der anlægges en sociokulturel tilgang til læring, to forskellige læringsparadigmer diskuteres og produktet præsenteres fra ide over design til planlægning af brugertests.
LanguageDanish
Publication date2005
Number of pages60
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6142357