Hammershøj - The villages of the citizens

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Carina Frelling
4. term, Urban Design, Master (Master Programme)
Nærværende afgangsprojekt omhandler Hammershøj, der er den største by på Øland, og hvorledes der gennem borgerinddragelse, forgrønnelse og forskønnelse af hovedgaden samt landsbyrumsdesigns, kan skabes mere liv i byen. Resultatet af projektet er blevet en helhedsplan for Hammershøj og tre landsbyrumsdesigns, med fokus på møde, ophold og aktivitet.
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages74
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 14426920