• Trine Buus-Pedersen
4. term (INF10 - Master Thesis), Informatics, Master (Master Programme)
'Denne rapport omhandler hadegruppers anvendelse af Internettet, hvilket er udløst af en interesse for og redegørelse af aktivisme og internetaktivisme. Hadegruppers virke viser sig i modsætning til øvrige felter indenfor aktivisme at være forskningsmæssigt underprioriteret. Det har været min bevæggrund for arbejdet hermed. Jeg har haft en indledende hypotese om, at hadegrupper via internettet søger at gøre sig mere officielle, hvilket dermed åbner op for en anden målgruppe. Qua denne hypotese har min problemstilling været at undersøge hvorvidt dette havde betydning for valg eller fravalg af internettets funktionaliteter. For at besvare dette, har jeg valgt at lave en eksplorativ analyse af et single case studium. Fremgangsmåden er valgt, fordi denne er yderst anvendelig for at skabe en indledende viden omkring emnet. Analysen og den efterfølgende diskussion har belyst, at en officiel tilnærmelse har betydning for valg og fravalg af funktionaliteter, indenfor områder som layoutstrategi, kommunikationsstrategi, anvendelse af humor som virkemiddel og imitation. Disse områder vil i et videre arbejde være interessant at belyse yderligere for at se om man kan udsige mere generelle tendenser indenfor feltet.'
LanguageDanish
Publication dateJun 2006
ID: 61068284