• Anne Rodil
10. term, Master in Urban Planning & Management (Master Programme)
Netværksplanlægning er blevet udbredt i planlægning og andre fagområder, men er der grænser for det ift. lokalplanlægning? Specialet har taget udgangspunkt i spørgsmålet: I hvilke sammenhænge kan netværksplanlægning, eller delaspekter heraf, identificeres i lokalplanlægningen i Aalborg Kommune? Der er gennemført et casestudie, som har vist, at netværksplanlægning kan verificeres i flere sammenhænge i lokalplanlægningen i Aalborg Kommune. Der findes netværksplanlægning, når der laves byomdannelsesprojekter ex havnefronten i Aalborg. Tre lokalplanlæggere fra Aalborg Kommune er blevet interviewet, og en analyse af deres tilgang til lokalplanlægning har vist, at en af disse planlæggeres tilgang er yderst netværksorienteret. Det er blevet konkluderet, at netværksplanlægning i lokalplanlægningen i Aalborg Kommune bl.a. afhænger af projekttypen, planlæggernes roller, samfundets konjunkturer og politikernes bestemmelser i lokalplanprojekterne.
LanguageDanish
Publication date2009
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 17676400