Leadership of Mergers

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Sidsel Gjetting
  • Tora Krogh Thisen
4. term, Communication, Master (Master Programme)
Specialet er en undersøgelse af litteratur om fusionsledelse afgrænset til det menneskelige aspekt. Vores undren udspringer af de mange fiaskoer, som ifølge litteraturen eksisterer. Undersøgelsen er delt i 3; Analysen, hvor der konstrueres bagvedliggende antagelser om mennesker, Problematisering, hvor de bagvedliggende antagelser sammenlignes med antagelser om ledelse (Edgar Schein) og Et nyt bud? hvor der introduceres et både-og perspektiv af Michael Beer & Nitin Nohria.
LanguageDanish
Publication date2006
Number of pages185
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6142204