Front End Metodologi - idè til koncept

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Allan Ranch
4. term, Industrial Design, Master (Master Programme)
Projekt er et 10.semester afgangsprojekt fra Industriel Design, og er lavet i samarbejde med Nilfisk-ALTO. Afgangsprojektet omhandler udviklingen af en ny procesmodel til det tidlige udviklingsforløb, og koncentrerer sig specielt om implementeringen og struktureringen af de 3 faser: Idégenerering, Idéudvælgelse og Konceptdefinition, i den eksisterende procesmodel, der benyttes på Nilfisk-ALTO. Fokus har ligget på at anskueliggøre usikkerheder i udviklingsarbejdet og skabe et fælles grundlag, som udviklingsafdelingen kan benytte i Fuzzy Front End processen fra idé til koncept.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages98
Publishing institutionAAU, Arkitektur og Design
ID: 17626030