• Nadia Green
  • Jenitha Kiritharan
Dette speciale præsenterer et etnografisk materiale omhandlende hjemløse migranter fra forholdsvis Ghana, Burkino Faso og Nigeria. Omdrejningspunktet for specialet er, at få indsigt i denne marginaliseret migrants gruppes livssituation, hvor vi bestræber os på at forstå den verdenskontekst de befinder sig i og undersøge de meninger og betydninger, som de tillægger deres erfaringer og handlen. Ved hjælp af etnografiske redskaber ønsker vi at præsentere eksisterende alternative realiteter og beskrive disse realiteter på deres egne betingelser. Dette er netop essensen af det etnografiske felt, som løfter den menneskelige forklaring og handlen i en søgen af viden. Deres tilstedeværelse er farvet af deres mangelende opholdstilladelse og hjemløshed, som har en påvirkning til deres forhold til den danske befolkning, samt landets politi. Læseren vil endvidere få indsigt i hvilke faktorer, der har været medvirkende til deres migration både til Europa, herunder Danmark. Analysen vil ligeledes sætte fokus på hvad det betyder for det enkelte individ, når de bliver ekskluderet og bliver anset som en belastning for samfundet. Med denne forskning ønsker vi at bidrage til en bedre forståelse af en gruppe som ofte anses for at være problematiske i en dansk kontekst. Vi ønsker at give denne gruppe migranter en stemme i et samfund, hvor de ellers bliver overhørt, hvilket kan bidrage til en mere nuanceret debat.
LanguageEnglish
Publication date7 Dec 2013
Number of pages125
Publishing institutionAAU
ID: 78859332