Health promotion and prevention after the municipality reform

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Signe Donbæk Nielsen
  • Anders Broholm Andersen
4. term, Public Administration and Social Science (Master Programme)
Specialet omhandler den kommunale forebyggelsesindsats. Efter strukturreformen fik kommunerne hovedansvaret for forebyggelsesindsatsen og i dette speciale undersøges om kommunerne har mulighed for at opfylde intentionerne bag ændringerne. Problemformulering: Hvilke konsekvenser har de organisatoriske og økonomiske ændringer på forebyggelsesområdet for kommunernes muligheder for at opfylde intentionerne bag ændringerne?
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages106
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 18104143