• Marianne Grønborg Sørensen
10. term, Master of Science in Geography (Master Programme)
Specialet omhandler landskabsanalyse med henblik på at måle diversiteten af arealanvendelsesklasser
i det danske landskab. Først introduceres en artikel af (Frost et al.) fra
2007, som viser, at Danmark er det land i EU med lavest landskabsdiversitet. Specialet er
bygget op omkring denne artikel, og derfor søges artiklen bekræftet eller afkræfte heri.

I teorien introduceres der grundlæggende begreber indenfor landskabsanalyse og landskabsdiversitetsindekser,
som patch, edge, Shannon og Simpsons diversitets indeks. Der behandles yderligere teori om indhold af en
naturvidenskabelig artikel, samt grundlæggende statistiske begreber, som middelværdi,
varians og spredning. Første led i analysen er en analyse af artiklen af (Frost et al.) med henblik på forståelsen
af artiklens resultater og metode. I andet led af analysen efterprøves artiklens metode
på danske arealanvendelses datasæt, CORINE Land Cover kort fra 1994 og 2006. Sidste
led i analysen er en historisk analyse af udviklingen, som har forårsaget landskabsændringer
i Danmark.

Der konkluderes, at landskabsdiversiteten ikke har forandret sig siden 1994. For større
landskabsdiversitet i fremtiden foreslås der anderledes arealanvendelsesmuligeheder.
LanguageDanish
Publication date12 Jun 2012
Number of pages103
ID: 63715890