test.pdf
  • Victor Bartholomæussen
  • Carl-Emil Houmøller Pedersen
  • Markus Germann Knudsen
Dette projekt er skrevet i samarbejde med PostNord Logistics (PNL) som er en del af
koncernen Posten AB. Posten AB er splittet i tre forgreninger, hvoraf PNL udgør den
ene. Gennem en initierende analyse bliver organisationen belyst fra forskellige vinkler ift.
finansielle resultater, omkostningsfordeling og operationelle funktioner. Ud fra disse, samt
interviews og et tidligere kenskab til virksomheden, blev det tydelig gjort at der ikke var
blevet kigget på interne processer i de forskellige terminaler som PNL opererede.
Herfra blev der lavet en række initierende analyser i forhold til størrelsen på terminalerne,
deres demand samt individuelle flow. Ydermere blev der foretaget korrelationsanalyser
på mængden af demand og effiktiviteten af de enkelte terminaler, for at se om der
kunne belyses en sammenhæng. Ud fra forskellige faktorer såsom; interviews, geografisk
placering og tid, blev det besluttet at terminalen i Aalborg skulle være udgangspunktet for
analysen. Ud fra dette samt forskellige kost-faktorer såsom labor-cost og transportation
cost, blev der formuleret en problemstilling der skulle svare på om en effektivisering af de
nuværende processer i Aalborg terminalen var muligt. Gennem analysen blev de forskellige
flows og processer i terminalen yderligere analyseret. Dette blev først gjort igennem en
matematisk analyse, hvorefter resultaterne blev eftervist i et simuleringsprogram for bedre
at repræsentere virkeligheden og dets parametre. Ud fra både den matematiske modellering
og simuleringen, var der tydeligt at løsningen ville bidrage til en øget effektivitet hos
Aalborg terminalen. Hertil blev det belyst at PNL ikke har den nødvendige datamodenhed
til at applikere en sådan løsning i praksis. Derfor blev der udført forecasting, for at skabe
en midlertidig løsning på problemet. Ud fra forskellige forecasting metoder kunne det
konluderes, at forecasten ikke nødvendigvis gav de bedste resultater afhængigt af hvilke
data-grupper man belyste. Trods resultaterne, blev det stadig vurderet at alternativet
var bedre end ikke at ændre i de nuværende processer, hvortil forecasting kunne være en
løsning. Slutteligt er et løsningsforslags afsnit udarbejdet med henblik på at benytte de
fundene resultater i praksis. Dette inkludede konkrete forslag til hvordan man kan ændre
processflowet og derved reducere tid og distancer. Ydermere blev det tydeliggjort at der
vil være andre fordele som en øget scanrate indgående varer.
LanguageEnglish
Publication date1 Jun 2023
Number of pages97
External collaboratorPostNord Logistics
Data Analytic Assad Mohammed assad.abdulle@postnord.com
Other

Images

ID: 532437220