TitelGrafik.JPG
  • Anders Breinholt Sørensen
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
I projektet undersøges hvordan et læringsforløb, medieret af IKT, kan tilrettelægges så det bidrager til at skabe et reflekteret substantiel engagement i forhold til et etableret læringsforløb. Det i projektet skitserede lærings forløb tjener som case, og indbefatter en gymnasium klasse der skal besøge et videnscentre. Den læringsteoretiske forståelse er socialkonstruktivistisk og den overordnede metodiske tilgang er aktionsforskning. Inden for denne ramme defineres et forsøgsdesign, der iterativ afprøver en række didaktiske design, i et Facebook orienteret læringsmiljø. De respektive design kvalificeres løbende gennem interview, observationer og analyser. Resultatet er en konceptuelt didaktisk forståelse. Helt overordnet konkluderes det at miljøet er underlagt en relationen mellem det differentierede og integrationen. Forståelsen for dette forhold er, afgørende for om læringsmiljøet bidrager til at skabe engagement. Implicit i dette forhold, ligger en afpasning af tonen, frihedsgrader i relation til såvel indhold og form samt passende støtte til at begå sig i miljøet. En måde at håndtere disse faktorer i miljøet, er gennem stilladsering. Denne stilladsering forslå projektet succesfuld etableret via en facilitator, hvis opgave det er at stille openended spørgsmål, der perspektivere faglige emner til de deltagendes livsverden.
LanguageDanish
Publication date30 May 2011
Number of pages60
ID: 52638690